Dobra izolacija

Ušteda energije

Ekonomska ušteda

Izolacija igra važnu ulogu u kontroli procesa, stabilizaciji proizvoda, zaštiti od izvora toplote ili smrzavanja, kontroli buke i zaštiti od požara. Rešenja za toplotnu izolaciju variraju u zavisnosti od projektnih faktora: geometrije komponenata, temperature površine, osetljivosti na koroziju ili potrebe za vatrootpornim materijalima. Neadekvatna izolacija ne dovodi samo do povećanja troškova energije, već i do većih toplotnih naprezanja koja mogu ubrzati habanje proizvodnih pogona. Naprotiv, dobra izolacija omogućava smanjenje potrošnje energije u korist efikasnosti pogona i shodno tome obezbeđuje značajne ekonomske uštede.

3,5 milijardi
evra godišnje
Ušteda za industriju na teritoriji Evropske Unije

Brza amortizacija

U izveštaju koji je naručio EIIF (Evropska fondacija za industrijsku izolaciju), o potencijalu uštede energije koji se može dobiti izolacijom u svim sektorima, na opremi i temperaturama, prikazano je kakav potencijal ima evropska industrija delujući isključivo na industrijsku izolaciju: u većini slučajeva uštede su toliko visoke da se investicije u toplotnu izolaciju uglavnom mogu povratiti za manje od godinu dana. U okvirima Evropske Unije to bi predstavljalo uštedu za industriju od 3,5 milijardi evra godišnje.

OBRAČUN DISPERZIJE

Potrebna je pažljiva procena onoga što će biti izolovano u odnosu na vrstu i funkcionalne karakteristike pogona. Izolacija mora da obezbedi odgovarajuća termička i mehanička svojstva, uz ispunjavanje potrebnih zahteva za odgovarajuću vodoodbojnost i otpornost na koroziju trošenjem najmanje količine energije tokom ciklusa obrade. Ekonomska ušteda i korist za životnu sredinu.
Na vaš zahtev, u mogućnosti smo da ponudimo tehnički elaborat, izrađen nakon analize aktuelnog pogona u funkciji, koji će definisati vašu energetsku uštedu nakon naše intervencije izolacijom.