Budučnost sada

Vizija

Stalna težnja ka usavršavanju kako bismo našim klijentima osigurali najefikasniju moguću izolaciju.

Težnja da budemo referentna kompanija na međunarodnom nivou, koja širom sveta izvozi italijansku stručnost.

Razvoj inovativnih i održivih tehnologija kako bismo spremno odgovorili na energetske zahteve budućnosti.

Izazovi budućnosti su već prisutni.

U svetu gde se perspektive brzo menjaju, brzina prilagođavanja postaje osnovni element za dobijanju više mogućnosti.

Sačuvana energija postaje sjajna prilika za rast, na taj način se razvijaju tehnologije koje nam omogućavaju preduzimanje novih projekata, postizanje predviđenih ciljeva, i suočavanje sa izazovima sutrašnjice.

Projekat “Vodonik”

Jedan od ključeva zelene budućnosti svakako je vodonik: ovaj element, najzastupljeniji u čitavom svemiru, biće energija koja će uliti život u naše sutra.

Evropska strategija ima za cilj da do 2024. godine podrži instaliranje najmanje 6 GW elektrolizera i proizvodnju milion tona vodonika iz obnovljivih izvora koji će služiti za dekarbonizaciju trenutne proizvodnje u određenim sektorima kao što su hemijski, sektor čelika i prerada goriva. Od 2030. godine vodonik će postati značajan doprinos energetskom sistemu EU, sa najmanje 40 GW elektrolizatora i proizvodnjom 10 miliona tona vodonika iz obnovljivih izvora. Kao kompanija, posvećeni smo testiranju naprednih izolacionih sistema za optimalno korišćenje ovog resursa: obnovljivog, pristupačnog i čistog izvora energije koji će u narednim godinama biti u središtu industrijskih strategija u svim zemljama sveta.

Evropski cilj

Za razvoj proizvodnje vodonika kao izvora energije.
2030
godina je krajnji rok
40 GW
elektrolizatora
10 MIL
tona vodonika godišnje

Koncept 2030 za klimu i energiju

Koncept 2030 za klimu i energiju koji je sastavljen od strane Evropske komisije, uključuje strateške ciljeve za period od 2021. do 2030. godine.
Ambiciozni ciljevi koji će omogućiti Evropskoj Uniji da napreduje ka ekonomiji sa malim uticajem na životnu sredinu, zelenoj ekonomiji zasnovanoj na savesnom korišćenju prirodnih resursa u cilju stvaranja individualne dobrobiti i društvene ravnopravnosti.
40%
Smanjenje emisije
gasova sa efektom staklene u poređenju sa nivoima iz 1990
32%
obnovljive energije
udeo od najmanje
32,5%
poboljšanje energetske efikasnosti
od najmanje
Izvor: Evropska komisija