EFFICIENCY MEANS
SUSTAINABILITY

Naš posao je da zaštitimo i sačuvamo energiju koja daje život kompanijama u svrhu koristi koja nije samo ekonomska već je i povezana sa održivošću životne sredine. Jer efikasnost je prvi stub održivosti.

Održivost u poslovanju

Strategija održivosti postaje sastavni deo poslovanja kompanije: ona je, zapravo, ključni element za stvaranje čvrstog, verodostojnog identiteta i za dugoročno usmeravanje poslovanja. Takođe, omogućava smanjenje troškova, time postajući privlačnom za nova ulaganja i nova tržišta, doprinoseći promociji slike odgovorne i inovativne kompanije kako u očima interesnih strana tako i u očima sopstvenih zaposlenih

Nama je sigurnost zaposlenih na prvom mestu. Našim saradnicima obezbeđujemo kurseve i obuke u skladu sa zakonskim odredbama u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu i ne samo to; periodično ih uključujemo u kurseve za ažuriranje znanja sa ciljem dobijanja potvrda o stručnosti korisnih za još bolje obavljanje posla.
Živimo na globalnom tržištu gde usluga, pored ponuđenog proizvoda, predstavlja značajnu vrednost. Radeći u različitim teritorijalnim i socijalnim kontekstima, od suštinske je važnosti za nas da u međusobnom poštovanju zadržimo veliku pažnju na odnose sa investitorima, odgovarajući na njihova očekivanja iskreno i transparentno.

Nadgledamo lanac proizvodnih procesa polazeći od pažljive procene sirovina, analizirajući proizvodnu i finansijsku pouzdanost izabranih dobavljača. Lista kvalifikovanih dobavljača sastavni je deo proizvodnog i organizacionog procesa naše kompanije kako bismo obezbedili kupcima garancije za proizvode, rokove i cene.
Već dugo koristimo samo sertifikovane izolacione materijale sa malim uticajem na životnu sredinu.
Vodeći računa o životnoj sredini i u skladu sa konceptom Lean Thinking-a, neiskorišćeni materijal se periodično prerađuje:
ostaci od obrade aluminijuma, čelika i pocinkovanog lima obnavljaju se postupkom topljenja dok se odbačena kamena vuna reciklira i transformiše u nove proizvode: materijale revalorizovane kao sirovine koje predstavljaju valjane primere kružne ekonomije.

Poštujemo budućnost

Kao deo nove Poslovne kulture, od suštinskog je značaja očuvanje životne sredine i briga o ekološkom sistemu u odnosu na industrijsku proizvodnju, aktivnost koja proizvodi velike emisije CO2 u atmosferu, uzrokujući efekat staklene bašte, glavni uzrok klimatskih promena. Za kompanije, optimizacija proizvodnih sistema postaje centralna tema, što se pre svega tiče ekološke održivosti s ciljem smanjenja emisije ugljenika uz stalnu pažnju na kruženje materijala, bez proizvodnje nepotrebnog škarta ili otpada: etički poslovni model za rast kompanije shodno strateškoj viziji koja se razvija tokom vremena.

Izveštaj EIIF-a: potencijal uštede energije

European Industrial Insulation Foundation
Utvrđeno je da je industrijska izolacija jedna od najboljih dostupnih tehnologija za povećanje uštede energije i promociju ekološke održivosti. Analiza koju je zatražio EIIF (Evropska fondacija za industrijsku izolaciju) otkriva da, međutim, u mnogim slučajevima izolacija nedostaje i više od 10% komponenata industrijskih postrojenja nije toplotno izolovano ili je obloženo oštećenim izolacionim materijalom. Studija takođe pokazuje da predmetni potencijal trenutno nije iskorišten i da evropska industrija svakodnevno rasipa energiju i novac; za Evropsku Uniju je zapravo povećanje energetske efikasnosti smanjenjem otpada primarna potreba na nivou kompanije, na nacionalnom i međunarodnom nivou. Isplativ potencijal uštede energije za evropske industrije kvantifikovan je na oko 480 PJ godišnje, što odgovara potrošnji energije od 10 miliona domaćinstava.

Potencijal za uštedu energije i smanjenje CO2 koji se dobija iz dobre izolacije, jednak je..

Derivante da una buona coibentazione, equivale a:
-49 TONS
CO2
Godišnji potencijal smanjenja emisije ekvivalentan je 49 tona CO2
20 miliona
automobila
odnosno godišnjoj potrošnji energije od 20 miliona automobila srednje veličine sa prosečnom pređenom kilometražom od 12.500 km/god.
10 miliona
domaćinstava u EU
Godišnji potencijal uštede energije dobre izolacije ekvivalentan je smanjenju goriva od 620PJ, što je godišnja potrošnja energije od 10 miliona domaćinstava u EU.