Naša postrojenja / galerija

Naša organizacija je u mogućnosti da odogovori zahtevima koji su udaljeni i hiljadama kilometara, na gradilištima na teritorijama u okviru kao i van državnih granica. Svakodnevnim praćenjem procedura i regulativa u oblasti bezbednosti, koje su uređene višestrukim zakonodavstvima, u mogućnosti smo da obavljamo svoj posao na najbolji mogući način u različitim zemljama sveta. Dokaz tome su naši klijenti u Italiji, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama.