Sustainability means Saving

01

WHY

LESS WASTE OF ENERGY
Svet pripada onima koji energiju koriste na najefikasniji način. Mi težimo energetskoj efikasnosti kroz reailizaciju industrijskih izolacionih sistema kako bi smanjili gubljenje i trošenje resursa.
"
Izolacija
znači
uštedu
Koriščenje
Bezbednost
Ekspeditivnost
Otpornost
Termička disperzija
Efikasnost
Troškovi
Ušteda
02

WHO

RESPONSIBILITY & VALUES
Mi smo pouzdan partner na međunarodnom tržištu. Naš posao je da zaštitimo i sačuvamo energiju koja daje život vašim kompanijama a radi dobiti koja nije samo ekonomska već je povezana i sa ekološkom održivošću.
"
CHI SIAMO
Naša namera je da povećamo energetsku efikasnost industrijskih pogona putem inovativnih rešenja izolacije: što dalje dovodi do veće energetske uštede, i ne samo do ekonomske koristi već i do pogodnosti za održivost životne sredine.
03

HOW

EFFICIENCY MEANS
SUSTAINABILITY
Dobra toplotna izolacija dovodi do veće uštede energije tokom ciklusa obrade.
Naš cilj je da doprinesemo u poboljšanju energetske efikasnosti stvaranjem dugoročnih vrednosti za vašu kompaniju, za zajednicu i životnu sredinu koja nas okružuje.
"
OUR ENERGY
  0
  %
PREHRAMBENI
  0
  %
PROIZVODNI
  0
  %
HEMIJSKI/FARMACEUTSKI
  0
  %
AUTOMBILSKI
  0
  %
TERMOELKTRIČNI/OIL&GAS
  0
  %
VOJNI