La Rosa isolamenti bavi se svim vrstama izolacija u industrijskom sektoru

Vinska i prehrambena industrija

Naša kompanija ima veliko iskustvo u izolaciji pogona posvećenih proizvodnji hrane. Proizvodni procesi u prehrambenoj industriji se moraju pridržavati strogih pravila kako bi potrošači i higijena bili zaštićeni, zato je potrebno koristiti mašine, alate i odgovarajuće materijale.

Upotreba poliuretanske pene prekrivene aluminijumom i nerđajućim čelikom obezbeđuje najbolju termičku performansu u kombinaciji s izuzetnom lakoćom i trajnošću. Poliuretanska pena se često koristi kada postrojenje mora izdržati visoke toplotne performanse kao i u slučaju linija rashladnih uređaja za prehrambenu upotrebu. Osim toga, bitna informacija jeste da, poliuretanska pena nije navedena na listi kancerogenih supstanci za industrijsku upotrebu, a koju je sastavila komisija italijanskog Ministarstva zdravstva.

La Rosa Isolamenti je razvila poseban sektor posvećen termoizolaciji rezervoara za skladištenje, autoklava, tenkova za vinarija i vinsku industriju omogućavajući upotrebu tehnologija i materijala koji obezbeđuju maksimalnu biološku stabilnost proizvoda pre flaširanje.

Ostali sekotri

Vinska – prehrambena industrija • Hemijska industrija – farmaceutska industrija • Prerađivačka industrija
• Automobilska industrija • Naftna industrija • Metaloprerađivačka industrija • Termoenergetika • Vojni sektor

La Rosa razvija projekte i postavljanja izolacione materijale u industrijskim postrojenjima svih vrsta, kako u novoizgrađenim tako i kod projekata proširenja postojećih kapaciteta. Kompanija takođe postavlja izolaciju i na stambenim kompleksima kod kojih je neophodno realizovati radove u cilju usklađivanja sa novim zakonskim normama u vezi sa energetskom uštedom.

Kompanija je počela sa poslovanjem pre više od pedeset godina ugradnjom termoizolaciju u velika postrojenja izgrađenih u periodu ekonomskog buma Italije. Od tada, promenila su se vremena, tehnologije, metodologije, ali strast prema našem poslu ostala je nepromenjena.
Sva postrojenja gde postoje velike temperaturne promene zahtevaju kvalitetne izolacione materijale koji obezbeđuju termičku stabilnost tokom vremena. Tamo gde je temperatura veoma visoka uglavnom se primenjuju cilindri od kamene vune visoke gustine ili jastuci od kamene vune na žičanoj mreži, keramička izolaciona vuna ili alu folija. Niske temperature zahtevaju poliuretansku penu u spreju, izolacioni materijal od gumenog elastomera zatvorenih ćelija i cilindre od samogasivog polistirena kako bi se obezbedila optimalna izolacija.