Poštovati životnu sredinu u kojoj živimo je od suštinske važnosti za našu budućnost

Održivost je ušteda

Energetska efikasnost:
Stupa na snagu nova Evropska direktiva koja predviđa, do 2020. godine, smanjenje od 20% energetske potrošnje u odnesu na nivo iz 1990. godine.
Izolacija može pomoći industriji da smanji potrošnju goriva do 620Pj, koja je jednaka energetskoj potrošnji 10 miliona domaćinstava, kao što može i smanjiti emisije CO2 do 49 tona. Ove podatke je objavila Evropska Fondacija za Industrijsku Izolaciju (EiiF) koja je analizirala mogućnosti uštede energije kada bi izolacija bila primenjena u svim regijama, sektorima, opremi i temperaturama.

Studija pokazuje da taj potencijal još nije iskorišćen kao i da evropska industrija svakodnevno gubi energiju i finansijska sredstva; analiza takođe pokazuje da više od 10% komponenata industrijskih postrojenja nije toplotno izolovano ili je obloženo oštećenim izolacionim materijalima.

Osim toga, nivo izolacije je uglavnom zasnovan na principima minimalnog ulaganja: do ovoga dolazi i zato što se često uzimaju u obzir zahtevi maksimalne temperature površine.

Evropska direktiva je već utvrdila cilj da se energetska potrošnja smanji 20% do 2020. godine; rezultat koji se može postići boljim održavanjem i optimalnom izolacijom objekata.

Između ostalog, investicije vezane za termičku izolaciju se obično isplate u manje od godinu dana. U Evropskoj Uniji za industriju to predstavlja uštedu od 3,5 milijardi evra na godišnjem nivou.


(Izvor: AdnKronos)

Štednja daje kvalitet životu

Uvek je potrebna pažljiva procena o tome što će biti termički izolovano u odnosu na vrstu i karakteristike funkcionalnosti postrojenja. Temperatura određenih mašina može doći i do 800 Celzijusovih stepeni, dakle, izolacija mora obezbediti adekvatna termička i mehanička svojstva održavajući potrebne uslove za adekvatnu vodootpornost i otpornost na koroziju.

Postrojenja moraju imati potrebne osobine kako bi izdržali ekstremne varijacije u temperaturi koje dolaze sa klimatskim karakteristikama godišnjih doba. Svakoj kompaniji, dobra toplotna izolacija znači manja potrošnja goriva, manje zagađenje vazduha, što kao rezultat ima veću uštedu tokom proizvodnje. Štednja energije znači dakle smanjenje emisija štetnih materija u životnu sredinu u korist većeg kvaliteta života za sve nas; svesni toga, ponosni smo na to činjenicu da doprinosimo održavanju sredine u kojoj živimo za nas i za našu decu.