“ Nikada ne razmišljam o budućnosti. Ona ionako dolazi dovoljno brzo. ”

Albert Einstein, 1930

Istorija jedne porodice

Danas kao i juče naša istorija je istorija ruku i veštine. Ta istorija je počela 1966, kada su dva brata, Alfredo i Bruno La Roza, odlučili konkretizovati stečeno iskustvo i otvorili kompaniju posvećenu termoizolaciji. Sadašnji Upravni Odbor ima cilj da radi na konkurentnosti preduzeća, fokusirajući se na savremenim istraživanjima na polju inovacija: bezbednost, istraživanja novih materijala, obuka radnika su ključne tačke koje određuju strateški menadžment. Cela organizacija kompanija teži ka cilju da se klijentu pruži najbolja moguća usluga.

Razvoj sve više i više prostora otvara za tehnologiju, ali i to je još uvek priča koju diktira čovek, koje se razlikuju jedna od druge, jer se svaki posao realizuje po meri: od skice na papiru, do obrade lima u laboratoriji, od kompjuterskog plazma sečenje, do instalacije pa i stotinama kilometara udaljenosti.

Po meri

U industriji, postoji mogućnost da se drastično smanji nivo gubitaka toplote. Veoma često, međutim, jednostavno se koriste tehničke specifikacije kopirane iz starih projekata.

Naši sistemi su osmišljeni, izrađeni i instalirani na različitim mestima, svaka termoizolacija poseduje različita svojstva i jedinstvena rešenja u zavisnosti od oblasti primene, tako da je svaka komponenta posebno izabrana, dizajnirana i realizovana po meri prema potrebama specifične funkcije koju treba da vrši.

Obuka

Ljudski faktor je od presudnog značaja: sposobnost, iskustvo i pažnja naših tehničara predstavljaju garanciju kvaliteta u radu, bili da je reč o malim ili velikim radovi.

Pored kurseva koji su predviđeni zakonom o bezbednosti na radnom mestu, zaposleni redovno pohađaju kurseve za poboljšanje kvaliteta komunikacije i rada u grupi, a posebna pažnja se posvećuje stavovima pojedinaca. Probuditi osećaj odgovornosti, motivisati i uključiti sve zaposlene znači podsticati usklađivanje i usmeravanje ka zajedničkom pravcu. Ujedinjen, pripremljen i efikasan tim je samo prednost za klijenta, to znači kvalitetan posao obavljen u kraćem vremenskom roku.

Rešavanje problema

Naši projektanti se svakodnevno suočavaju sa kompleksnim zahtevima koji moraju biti konkretizovani u kratkom vremenu dok tehničari monteri, ponekad rade na različitim lokacijama sa potpuno različitim karakteristikama i tehničkim uslovima. Ovi ili drugi faktori mogu izazvati neispravne procene ili mogu stvoriti nesporazume.

Pažljiva analiza radnog procesa, poznavanje podataka i relevantnih faktora, naročito ako su kritični, su ključni faktori za pronalazak rešenja problema koji se mogu pojaviti. Metodologija rešavanja problema transformiše ono što se definiše kao problem u projektu, otklanjajući uzroke samog problema za kratko vreme.

U firmi La Rosa učenje, lično iskustvo, ali iznad svega timski rad i predanost timu su bitne komponente za savladavanje problema, i kreiranje alternativnih rešenja.

Budućnost danas

La nostra visione del futuro si basa sulle esperienze vissute nella nostra storia. Si evolvono le tecnologie che ci permettono di intraprendere nuovi progetti, di realizzare gli obiettivi prefissati, di affrontare sfide del domani. Restano immutati gli ideali, l’entusiasmo e l’impegno che da sempre ci hanno accompagnato e ci accompagneranno oltre il tempo, nel futuro.

Naša vizija budućnosti temelji se na iskustvima naše istorije. Razvijaju se tehnologije koje nam omogućavaju da radimo na novim projektima, da postignemo nove ciljeve, i da se suočimo sa sutrašnjim izazovima. Ideali, entuzijazam i predanost koji su nas uvek pratili ostaju i biće sa nama i u budućnosti.

Svet je danas scenario u kojem žive preduzeća; zbog toga radimo na izgradnji i proširenju odnosa s kupcima i izvan granica Italije. Izvan naše zemlje trudimo se razviti globalni pristup kako bismo mogli razumeti i predvideti tržišne promene. Made in Italy nije samo u modi ili hrani, već je i u posvećenoj predanosti i pažnja posvećena poslovima koji zahtevaju zanatsku umešnost. O tome svedoče naši klijenti u svetu: u Nemačkoj, Švajcarska, Hrvatskoj, Srbiji, Jermeniji, Maroku i Sjedinjenim Američkim Državama.